Golflengte 3.8 miljard scherp afstemmen op biomimicry

Deze workshop neemt u mee in het ontwerpen van oplossingen voor vraagstukken en uitdagingen die spelen in  de groene leefomgeving. We teren daarbij op de ervaring van de aarde die 3,8 miljard jaar terug gaat. Daarbij hebben we met twee dimensies te maken die vaak haaks op elkaar staan: mens en natuur. Biomimicry levert zowel het denkkader, de methodiek als de gereedschappen om deze kloof, op innovatieve, creatieve en duurzame wijze te overbruggen.

U gaat spelenderwijs de begrippen ‘ethos’ en ‘ (re)connect ‘ontdekken, de eerste twee van drie pilaren waarop elke vorm van toegepaste biomimicry steunt. Met de oefeningen zoeken we de juiste golflengte om vervolgens het werkelijke nabootsen, de derde pilaar, aan de orde te stellen. U zult ontdekken dat bij ontwerpen naar het model van de natuur het vooral de kunst is om onze medebewoners op aarde voor advies te raadplegen. Aan de hand van voorbeelden uit de praktijk maakt u ten slotte kennis met de ‘Life´s Principles’, de blauwdruk voor duurzaamheid in de levende natuur en een onmisbaar instrument bij het bedrijven van biomimicry.

Danielle Davelaar

CV Danielle Davelaar, Certified Biomimicry Specialist (Creative Research & Counseling, Independent Professional | Neustadt/Weinstrasse, Germany)

Danielle Davelaar werkt al meer dan 25 jaar als zelfstandig professional, creatief onderzoeker en strategisch adviseur op het gebied van milieuwetenschappen en duurzaamheid. Zij heeft een passie voor uitdagingen op het raakvlak van ecologie, waterverontreiniging en fosfaten. Vooral daar waar de levende- en niet-levende natuur en de mens elkaar ontmoeten. In 2007 kwam Danielle in aanraking met de Biomimicry beweging in de VS, die toen heel voorzichtig naar Europa aan het overwaaien was. Vanaf dat moment heeft zij biomimicry omarmd als een krachtig denkkader en een inspirerende methode voor het uitdragen van haar eigen ideeën en onderzoekresultaten. In 2012 sloot zij de opleiding als Certified Biomimicry Specialist succesvol af en Danielle zet zich nu op diverse fronten in om haar beroepskring beter vertrouwd te maken met het ongekende potentieel van biomimicry denken-en-doen.