Citizen Science: burgers betrekken

Burgers zijn de onderzoekers van de toekomst. Vogeltellingen werden altijd al door vrijwilligers gedaan. Betrokkenheid bij natuur of milieu en wetenschappelijk onderzoek kunnen veel vaker worden verbonden.

Nieuwe technieken bieden vergaande mogelijkheden om burgers een rol te geven bij het verzamelen van gegevens. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om het slim benutten van aanwezige data in het landschap of de natuur en het verbinden van deze data aan nieuwe partijen of toepassingen. Volgens onderzoeksbureau McKinsey gaan grote datastromen dit zelfs de economie radicaal veranderen.

Vrijdag

Workshops (gehele dag)

  1. LociMotive: interactief geo-platform voor het ondersteunen van burgerinitiatieven
  2. Creatief met kaarten
  3. Nieuwe technologie voor citizen en community science.
  4. Natuurwaarnemingen door burgers

Inschrijven